Prečo zveriť vedenie účtovníctva nám?

Outsourcing účtovníctva zbaví vašich vedúcich pracovníkov starostí o celý rad každodenných rutinných operácií a umožní im plne sa venovať jadru vašej podnikateľskej aktivity. Outsourcing účtovníctva prináša značné výhody v podobe oveľa vyššej kvalitatívnej a technologickej úrovne a súčasného zníženia rizika a nákladov. Ďalšou nespornou výhodou je nepretržité zabezpečenie spracovania účtovnej agendy, a to aj v období dovoleniek, v prípade ochorenia kľúčových pracovníkov atď. Outsourcing účtovníctva zahŕňa komplexné spracovanie účtovníctva v súlade so slovenskou legislatívou a jeho súčasťou môžu byť aj ďalšie služby, vrátane poskytnutia priebežného telefonického poradenstva.

V prípade, že zakladáte novú spoločnosť, alebo nie ste spokojní s Vaším terajším účtovníkom, naša spoločnosť Vám zabezpečí celú účtovnú agendu a vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.
Tento spôsob vedenia účtovníctva Vám prinesie značné finančné úspory ako aj viac času venovať sa iným veciam ako je účtovníctvo. Odpadnú Vám náklady na mzdy, odvody, stravné lístky, na technické a priestorové zabezpečenie, ktoré by ste museli zabezpečiť na zamestnanca-účtovníka a mnohé ďalšie náklady ako účtovnícky software, aktualizácie, školenia v oblasti účtovníctva a daní a pod.

Samotné spracovanie účtovníctva u nás prebieha tak, že aspoň raz do mesiaca (podľa veľkosti firmy) nám Vaše doklady prinesiete (alebo pošlete kuriérom aby ste nemuseli nikam chodiť), my ich zaúčtujeme a mesačné zostavy Vám pošleme e-mailom. Na konci roka Vám odovzdáme CD-nosič s účtovníctvom za celý rok.

Ako jedna z mála firiem neúčtujeme žiadne iné poplatky a cena je konečná. Výnimkou je iba zostavenie koncoročnej účtovnej závierky, ktorej cena závisí od veľkosti spoločnosti aj je stanovená dohodou. Naviac v rámci služby vedenie podvojného účtovníctva, klient získa zdarma účtovné poradenstvo pri bežných účtovných otázkach, ktoré potrebuje vyriešiť.

V prípade potreby vieme poskytnúť klientovi asistenciu pri elektronickom podávaní daňových priznaní prípadne ich na požiadanie podať za klienta bez dodatočných poplatkov ako aj zodpovedať iné otázky. Naša firma poskytuje aj služby auditu účtovnej závierky ako aj mzdové účtovníctvo – mzdová agenda.

Poskytujeme:

– Účtovné poradenstvo
– Externé spracovanie účtovníctva včítane účtovnej závierky, výstupy v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku podľa požiadaviek
– Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
– Personálny leasing účtovníka, mzdového účtovníka a ekonóma firmy
– Posudzovanie účtovného softvéru
– Znalecké posudky pre odvetvie účtovníctva
– Iné účtovné služby podľa požiadaviek klienta