ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S EKONOMICKÝM PORADENSTVOM?


Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Čo obsahuje ekonomické poradenstvo?


V oblasti ekonomického poradenstva poskytujeme nasledovné služby:
 • Vypracovanie finančných analýz a reportov

  Zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek klienta.

 • Riadenie financií, cash-flow

  Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.

 • Zostavenie podnikateľského plánu

  Vypracujeme podnikateľský plán pre interné potreby aj pre finančné inštitúcie.

 • Analýza a kontrola účtovníctva

  Skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve.

 • Odborné konzultácie a školenia

  Poskytneme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy atď.

 • Sprostredkovanie právneho poradenstva

  Sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností.