ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S EKONOMICKÝM PORADENSTVOM?

Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Čo obsahuje ekonomické poradenstvo?

V oblasti ekonomického poradenstva poskytujeme nasledovné služby:

Vypracovanie finančných analýz a reportov

Zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek klienta.

Riadenie financií, cash-flow

Poradíme pri riešení otázok týkajúcich sa príjmov a výdavkov firmy.

Zostavenie podnikateľského plánu

Vypracujeme podnikateľský plán pre interné potreby aj pre finančné inštitúcie.

Analýza a kontrola účtovníctva

Skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve.

Odborné konzultácie a školenia

Poskytneme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy atď.

Sprostredkovanie právneho poradenstva

Sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností.