ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI SO MZDAMI A PERSONALISTIKOU?

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Čo obsahuje vedenie mzdovej a personálnej agendy?

Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:

Poradenstvo ohľadom mzdovej politiky

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.

Pracovné zmluvy, dohody

Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.

Registrácie, prihlášky a odhlášky

Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.

Evidencia zamestnancov

Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.

Spracovanie miezd

Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.

Plnenie zákonných povinností

Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.