ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI SO MZDAMI A PERSONALISTIKOU?


Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Čo obsahuje vedenie mzdovej a personálnej agendy?


Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:
 • Poradenstvo ohľadom mzdovej politiky

  Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.

 • Pracovné zmluvy, dohody

  Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.

 • Registrácie, prihlášky a odhlášky

  Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.

 • Evidencia zamestnancov

  Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.

 • Spracovanie miezd

  Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.

 • Plnenie zákonných povinností

  Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.