ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S VEDENÍM JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?


Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Čo obsahuje kompletný outsourcing jednoduchého účtovníctva?


Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.
 • Kontrola dokladov

  Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

 • Zaúčtovanie dokladov

  Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.

 • Daňové priznanie k DPH

  Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

 • Účtovná závierka

  Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.

 • Daňové priznanie

  Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

 • Reporting a poradenstvo

  Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.