ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S VEDENÍM JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta. Okrem kompletného outsourcingu účtovníctva poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstvo pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Čo obsahuje kompletný outsourcing jednoduchého účtovníctva?

Medzi účtovné služby v súvislosti s kompletným vedením jednoduchého účtovníctva patria tieto činnosti.

Kontrola dokladov

Po odovzdaní dokladov vykonáme kontrolu formálnej správnosti, upozorníme a odstránime chyby.

Zaúčtovanie dokladov

Účtovné doklady správne zaúčtujeme do peňažného denníka a ďalších účtovných kníh.

Daňové priznanie k DPH

Dodržíme všetky zákonné lehoty – zostavíme daňové priznanie k DPH, kontrolný či súhrnný výkaz.

Účtovná závierka

Zostavíme účtovnú závierku obsahujúcu príjmy, výdavky, majetok a záväzky.

Daňové priznanie

Vypočítame daň z príjmov – v rámci zákonných možností v optimálnej výške.

Reporting a poradenstvo

Pravidelne o výsledkoch firmy informujeme, radíme a navrhujeme riešenia.