ČO PONÚKAME V SÚVISLOSTI S DAŇOVÝM PORADENSTVOM?


Daňové poradenstvo zahŕňa poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane, poradenstvo pri plánovaní daní a poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii daňových predpisov v oblasti daní. Klientom ponúkame tiež vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname Slovenskej komory daňových poradcov a má oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva.

Čo obsahuje daňové poradenstvo?


V oblasti daňového poradenstva poskytujeme nasledovné služby:
 • Zostavenie daňových priznaní

  Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.

 • Odborné konzultácie a písomné stanoviská

  Poskytneme konzultácie a vypracujeme stanoviská k daňovým problémom klienta.

 • Plánovanie daní

  Poradíme pri plánovaní daní, najmä dane z príjmov.

 • Optimalizácia daňovej povinnosti

  V súlade so zákonnými možnosťami navrhujeme riešenia na optimalizáciu daní.

 • Monitoring daňových zákonov

  Na zmeny v zákonoch klientov pripravíme a poskytneme potrebné informácie o novelách.

 • Zastupovanie klientov pred daňovým úradom

  Zastupujeme klientov pri daňovej kontrole, pri registráciách a pod.